Disclaimer Kiliaan Jewelry

Intellectueel eigendomsrecht Kiliaan Jewelry

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de website voorkomt, berust bij Kiliaan Jewelry | NJ Amsterdam Jewelry Makers of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Kiliaan Jewelry | NJ Amsterdam is verboden.

Kiliaan Jewelry | NJ Amsterdam heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen.
 

Kiliaan Jewelry garandeert geen ongestoorde en ononderbroken werking van de website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. 

Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.